Кървава дружина

Място за начално разиграване на нови линии, прости сценки и приключения, които няма да бъдат нещо сериозно.
User avatar
Rogue07
Murderator
Posts: 2142
Joined: Sun Feb 18, 2007 5:51 pm
Location: София
Contact:

Post by Rogue07 »

Веднага след елегантното си акробатично изпълнение Кай се завъртя и насочи острието на дъговидния кинжал към тетивата на лъка на нещастния елф опитал се да го улучи преди секунди. Целата му беше да го обезоръжи като пререже кордата а след това да продължи удъра като го рани в корема.
Животът е болка, от която мога да те отърва!
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

Макар и да не уцелва лъка, Кай ранява елфа доста жестоко.
Върколакър със счупените лапи побягва от героите, а другият напада хаотично Иш. Елфа, който Кай току-що беше посякъл хвърли лъка и протегна ръка да извади тоягата. Уидан най-сетне стигна до бойа.
ИИ. Безглавия да каже каква защита използа и после е Вилорп.
Head-less

Post by Head-less »

В разярението си Иш не се интересува много от защитата си и когато вижда замахващата лапа просто се опитва да я отблъсне настрани.

И.И. Защита блокиране ако искаш не ми смятай 2 от щита.
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

Лапата дори не уцелва щита, да не говорим за самият Иш.
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

Шенм тръгна напред
Боен ред:Иш->Иш->Скитескитал->Иш->Скитескитал->Кай->?Живите гадове->Уидан-Иш->Скитескитал->Кай->пак гадовете->Уидан->Шен'Лар
Headless
Posts: 604
Joined: Tue Dec 16, 2003 4:47 pm
Location: TaM npu PeKaTa

Post by Headless »

Иш се приведе и се усмихна на огромният си опонент. Бе попаднал на на битка точно от неговата специалност и се чувстваше прекрасно. Инстинктивно работеше по техниките който бе учил и наизустил.

Привеждане пускане на удара над себе си. Отваря му се десният гард. Влизане под ръката и на упорна дистанция. Двоен удар с лявата ръка. Първият целиш ребрата за да свие и да отпусне ръцете надолу. Следва ъперкът в челюстта която е останала непокрита.

Думите на треньорите присъстваха там някъде в главата му и той следваше командите им.

И.И. Два прави удара първи насочен в тялото втори в главата. И кажи кога са допълнителните действия.
Hot and Hairy
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

И двата удара попадат право в целта. Првия попада в гърдите, а втората в рамото, като след втората се чу изпукване. Поредният осакатен бандит.
User avatar
Admatha
Posts: 2342
Joined: Thu Nov 06, 2003 10:57 pm
Contact:

Post by Admatha »

Този знае как се танцува.

Ударът бе пропуснал целта си и върхът на тоягата удари земята. Вдигна се малко облаче прах, което се настани в краката на противника. Приличаше на мъгла, която за миг замрежи погледа на даенлина и го разконцентрира.

Прашинките се виеха, на свой ред танцуваха и полепваха по глезените на върколака. Един слънчев лъч пробягна по полираната повърхност на тоягата и разкъса облачето прах. Отблясъкът фокусира вниманието на Скитескитихалх и въпреки леката болка в очите, той се съсредоточи отново върху противника си.

Даенлинът приклекна леко, измести центъра на тежестта си и повдигна ниския край на тоягата с всичка сила. Нямаше значение къде ще уцели, важното бе да го ужили достатъчно.

Системно:
Неприцелена права атака.
Базова стойност + 1/10 от умението + 3 зара.
Squall
Griever
Posts: 1842
Joined: Sun Jul 31, 2005 4:13 pm
Location: София
Contact:

Post by Squall »

ИИ. Ето ме и мен. Защитата на върколака ще пиша като обяснение довечера, че сега нямам време. Сега само системното.

Върколака се опитва да избегне удар на тоягата с рязко приклякане и претъркулване встрани.
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

На вече останалият еднокрак върколак приклякването не му се отдава и той пада на земята, като удърът с тоягата го уцелва в главата. Върколакът вече не помръдва.
Headless
Posts: 604
Joined: Tue Dec 16, 2003 4:47 pm
Location: TaM npu PeKaTa

Post by Headless »

Следва удар с дясната ръка прицелен право в брадичката на върколака.

И.И. Атака в главата.
Hot and Hairy
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

Върколакът се опитва да избегне атаката като кляка, но не успява и в крайна сметка удърът попада в целта, силата го изтласква назад, той се блъска в дървото и се свлича по него.
ИИ.Следва Скитескитхал, остана само елфа...
User avatar
Admatha
Posts: 2342
Joined: Thu Nov 06, 2003 10:57 pm
Contact:

Post by Admatha »

"И сам елфът танцува със сянката на своя живот."

Скитескитихалх се изправи пъргаво с лек подскок и стисна здраво тоягата си. Краят на личната му танцова забава бе толкова близо, че почти не му се искаше да нанесе един от финалните удари. Но да изневери на ритъма на битката би означавало да обърка стъпките на танца и да стане за посмешище.

По лицето му плъзна усмивка, плод на адреналина и опиянието от боя. Тя разтегли устните му и проблесна в погледа му, докато даенлинът, стиснал здраво оръжието си, се привеждаше леко напред за удар. Атаката му бе права и с малка амплитуда. Върхът на тоягата му се устреми към елфа.

ИИ: Неприцелена права атака в елфа.
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

Елфът се опитва да избегне атакта, но не успява и тя попада право в гърдите му и той привтъпва няколко крачки назад.
ИИ.Айде, Кай да довършва битката :wink:
User avatar
Rogue07
Murderator
Posts: 2142
Joined: Sun Feb 18, 2007 5:51 pm
Location: София
Contact:

Post by Rogue07 »

В съзнанието на Кай се въртеше само една мисъл - да разкъса и последния нещастник осмелил се да ги напада. Току що беше покосил
поредния нападател и на бойното поле остана само един. Това беше заветният миг на Кай.

Той се засили към елфа с грациозна стъпка. След две-три крачки присви колене и се отблъсна от земята. Тялото му се изви в красива дъга, след което се опъна право. В последния момент Кай се сви като заби кинжалите си в гърдите на бандита. Остриетата на ножовете пробиха плътта. Алена струя потече по тялото на елфа. Даенлина извади оръжията си от вече безжизнения торс на врага и ся оттласна от него, като направи изящно задно салто, след което се приземи тихо на крака.

ИИ: Атака със скок
Бойна Акробатика - 41
Тъмен Кинжал - 43
Животът е болка, от която мога да те отърва!
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

Кинжала попада в сърцето на елфа, който пада безжизнено на земята. Елфа е облечен в кожена броня, държи лък и на гърба му има колчан стрели и дървена тояга, върколаците имат само по една препаска. След като взимате (или не) каквото ви трябва от елфа, сте готови да продължите, но чувате викове. Като се оглеждате забелязвате, че сте оградени от около поне двадесет стрелци, десетина конника и двайсетина пешаци.
ИИ:По 3 опит на Адмата и Безглавия, 2 на Роуг. На слънцето не му давам защото му дадох правото да си промени героя, а на Волокин- защото го няма никакъв... в следващите си постове напишете какво сте взели от елфа (ако взимате нещо).
User avatar
Rogue07
Murderator
Posts: 2142
Joined: Sun Feb 18, 2007 5:51 pm
Location: София
Contact:

Post by Rogue07 »

С леко задоволство в очите, Кай, видя как елфа се струпули безжизнен на земята.

Една гад по-малко

В този момент той чу пръхтенето на конете и моментално се заоглежда стискайки здраво кинжалите в окървавените си ръце. Погледа му обходи всеки един от стрелците, ездачите и пешаците. Кай преценяваше на ум ситуацията продължаваше трескаво да се оглежда.

... Не си струва. Не ми се умира, имам още неща да върша ...

Нещо проблесна в очите на даенлина и той пристъпи с решителна крачка напред, като прибра кинжалите. Застана на 3 метра пред един конник и го попита решително:

-Какво искате от нас?
Животът е болка, от която мога да те отърва!
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

Не изглеждаше, че ще отговорят. Стрелците започнаха да надигат лъковете си.
User avatar
Rogue07
Murderator
Posts: 2142
Joined: Sun Feb 18, 2007 5:51 pm
Location: София
Contact:

Post by Rogue07 »

При вида на надигащите се лъкове и звука на опъващи се тетива, Кай, започна да оглежда обградилите ги същества.

Не ми изглеждат бандити. Разликата е огромна. Трябва да се измъкнем... Колкото и да не ми е приятно трябва да го направя, май е единственият изход.

Даенлина изправи гръб и и вдигна високо ръце като показваше, че не държи оръжие. Леко се извъртя назад към групата, като промърмори през зъби:

-Хвърлете оръжията!

След това той се обърна право срещу войниците и каза на висок глас:

-Не сме въоръжени! Водихме битка с разбойници... Не желаем ничие зло.
Животът е болка, от която мога да те отърва!
cherno_slance
Posts: 880
Joined: Sat Oct 09, 2004 12:25 pm
Location: Бургас
Contact:

Post by cherno_slance »

ИИ - я дай описание на тези конници, пешаци и стрелци. То хубаво, че са много, ами опиши дали имат нещо като униформи, еднотипно ли са въоръжени, имат ли открояващ се лидер, той как изглежда, личили си днеска да има запек или жената да не му е пуснала снощи, кисел ли е, весело смъртоносен, млад, дърт.... Ако са военна част, патрул на близък град или лична гвардия на някой благородник, трябва да имат отличителен знак по-броните. Как да опиша реакцията на героя си, като не знам какво всъщност вижда! ИИ
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

Конниците до един са в едноцветни койени брони, както и стрелците. Конниците забелязвате, че са въоръжени със секачи. Пешаците са без оръжие.
cherno_slance
Posts: 880
Joined: Sat Oct 09, 2004 12:25 pm
Location: Бургас
Contact:

Post by cherno_slance »

ИИ с надеждата, че конниците от своята по-голяма височина са могли да видят кой кого е нападнал първи. Освен това използвам класовото си качество чест, за да ни се размине тупаника, който може да изядем от толкова многобройна група ИИ

- Дано нашите нападатели не са били ваш патрул, господа. Ако е така, сигурно ви се иска да ни унищожите още сега... - Уидан се обърна общо към наобиколилите ти, защото не искаше да рискува с директно обръщение към някой от тях, който в последствие да се окаже, че не е водачът им. Огледа ги и реши да довърши репликата си, преди многобройната група от пешаци и конници да реши, че наистина иска смъртта им:
- Но вие сте войни - опитни войни както виждам и може да разберете по следите от схватката кой кого е причаквал. Ние бяхме нападнати и трябваше да се защитаваме, за да спасим живота си. Ако ще ме убиете, защото съм се съпротивлявал на нападатели от засада - така да бъде!
С тези думи Уидан пуска оръжието си на земята.
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Post by Ivan_Helsing »

Но малката армия не изглежда, че ви слуша. Към вас излиат няколко стрели, но нито една не уцелва. Тогава изведнъж няколко конника се свличат от конете, очевидно простреляни. Всички се обръщат към мястото, от което са дошли стрелите и виждат още по-голяма шайка. Не успявате да ги огледате добре. Вече сте напълно объркани и не знаете на кой да помагате. Групата, която ви е била наобиколила тръгна към другата и започна битка. Беше очевидно, че онези, които ви спасиха (може би) са доста по-организирани, а другите се бият абсолютно хаотично. Битката вече е далеч от вас, но още не е свършила.
cherno_slance
Posts: 880
Joined: Sat Oct 09, 2004 12:25 pm
Location: Бургас
Contact:

Post by cherno_slance »

Съвсем сериозно предлагам на останалите в групата да се изнасяме, докато е време - не знаем нито кой с кого, нито защо се бие.
User avatar
Rogue07
Murderator
Posts: 2142
Joined: Sun Feb 18, 2007 5:51 pm
Location: София
Contact:

Post by Rogue07 »

Кай погледна към боя, погледна Уидан и другите и се замисли...

Не си струва... Определено не си струва!

-Съгласен съм!

Даенлина се обърна в готовност да бяга.
Животът е болка, от която мога да те отърва!
Post Reply