Част 1: Живот след смъртта

Неколцина коренно различни създания са събрани заедно от плетачите на ориста и независимо от чувствата, които изпитват помежду си, те трябва да бъдат единни. Приключение в света на Warcraft, използва се d20 система.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

- Проклятие... - Гродек не спира да ругае. - Почти съм готов, магьоснико... Всъщност - той завърта гайката, която преди малко е отвъртял - няма ли някаква възможност да изпържиш онова, дето дебне... - изведнъж се чува вой и силно... мляскане от посоката, където сте намерили трупа на другия гоблин. -... там?
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

Аааа, вой и мляскане... Да му е вкусно - гоблин с машинно масло.
Тихон няма никакво намерение да гони каквото там яде онзи труп. Нито му влиза в целите, нито нищо. Позаглежда се в храсталака, дано види конкретните очертания на мършояда и после отговаря.
-Всъщност, няма. Ако дойде насам, ще си поговоря с него. Довършвай и да се махаме!

***
Искам Забелязване
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Взираш се известно време оттам, откъдето е дошъл шума и не виждаш нищо; изведнъж мляскането рязко спира и няколко секунди по-късно ти се струва, че забелязваш създание в храсталаците на двадесетина метра от теб. Взираш се по-добре и го разпознаваш - прикриващо се зад едно дърво, но явно различимо - трол, висок около два-три метра. Кожата му е черна, а бивните му са изцапани с кръв. Прическата му е рошава, самият той е само по набедрена препаска. Държи в ръце брадва, но нищо повече не можеш да видиш. Той ви наблюдава, мислейки си, че не е забелязан от теб.
- Нещото спря... това не ми харесва, друже - промърморва Гродек тихо -... само да се разкарам от тук, ще накарам Руорк да си плати, мда-а-а... проклета джунгла!

Системно
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

ИИ: Искам разстояние до трола.
Si vis pacem para bellum
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

Тихон започва да говори разни псевдомагически глупости на враната със задълбочен тон, хвърляйки от време на време едно око на трола. Ненужни битки не му трябват, но една тролска глава винаги би могла да намери предназначение, при нужда.
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Мърмориш на враната, Гродек мърмори на себе си, а тролът е все така безшумен и прикрит. Изведнъж обаче забелязваш как стиска оръжието си и започва да се приближава бавно и тихо към вас.
- Почти съм готов, некроманте - продумва Гродек. - Нямам търпение да се разкарам от това скапано място!
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

ИИ: С какво оръжие е?
ВИ:
-Ами тогава влизай и пали бързо! Ще те чакам вътре.
Тихон се подпира на вратата на цепелина, от вътрешната й страна, така че все пак гоблинът да може да мине покрай него спокойно, пуска вътре враната и промърморва с нисък равен глас, правейки жест сякаш се загръща в наметало.
-От нощ було, от мрак маска, плащ от сянка...Тъма уший одеждите ми!

***
За недосетливите - сливане със сянка.
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

ИИ: По-горе бях написал, че държи брадва.

ВИ:
Ставаш невидим спокойно и заставаш на вратата. Виждаш как тролът се прокрадва през храстите така, че да застане зад гоблина. Спира на десетина метра (така ги преценяваш) от Гродек и се приготвя да скочи срещу него, докато механикът е с гръб и дооправя цепелина.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

ИИ: Вярно. А тоя механик не реши ли да се прибира идиота му с идиот?

ВИ:
Сега ми става ясно, защо измират така бързо...
Тихон добавя още няколко прозвища за Гродек на ум. Ще трябва да жертва прикритието си, инак няма да излети и посмъртно от острова... Некромантът грабва един навосъчен вълнен конец от кесийката на кръста си и го опъва като струна.
-Посвирете им, души усопши, песента на идващата стража!-след като нашепва думите, осигурявайки си звукът на рог и тропота на брони из зад цепелина, Тихон кресва на гоблина - Гродек, мършо, влизай бързо!!!

***
Призрачен звук
Напомни ми да заколя авторът на книгата.
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Правиш магията и изведнъж около вас се чува дрънчене на желязо о желязо, бойния рог пронизва тишината на джунглата. Виждаш как тролът, който досега е бил в поза "атакувай" се връща назад в храсталака, почти тичешком. Скрива се зад едно дърво и след това се изгубва от погледа ти.
Гродек чува вика ти и след малко се доближава до вратата.
- Ет` ме, тук съм! Свърших работата, да се разкараме от тая проклета джунгла. Ще тръгваме ли? - тръшва вратата и влиза в кабината отпред.
Миг по-късно се чува добре познатото ти бръмчене и цепелинът се отлепя от земята, политайки бързо към своята дестинация.

Системно

Един ден по-късно се намираш в Кръстопътния град. Кацнали сте малко извън самия град, на нещо като площадка, на която има само една кула и неколцина стражи. Градът се намира на около стотина метра от вас.
Гродек излиза от цепелина и продумва:
- Е, дотук беше, некроманте. Ще му покажа аз на тоя Руорк как се саботира... боклук...
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

-Насмалко да си свършиш работата перманентно!- отговаря Тихон и се настанява за да прегледа отново книгата си. Може би е време да добави дребни бележки относно употребата на някои магии.

Един ден по-късно:
Дори и в цепелин можело да се почива и да се водят нормалните магьоснически занимания. Очарователно... Тихон слиза от летящата машина, поглежда гоблина с надеждата никога повече да не му се налага да го види, почуква по кафеза на враната и се оглежда наоколо. Стражи...
-Не нося нищо за обмитяване - тук съм по търговска работа, но не внасям неща различни от необходимите на всеки арканист съставки, както малко книжнина.

***
Приготвени магии:
0
Откриване на магия
Призрачен звук
Разстройване на немъртви (2)
1
Имплантиране на трупен бръмбар
Дегизиране на себе си
Очароване
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Стражите се поколебават малко и след това решават да не те проверят.
- Добре, можете да се запътите към града, господин... - той те поглежда въпросително.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

-Тихон от Подземноград. -отговаря арканистът и се запътва към града. Той няма за какво да крие истинското си име все още. А и този, който ще убие 'получателя' няма да е съсухрен мъртвец от другия бряг на океана, по-скоро някой полудял оркски шаман или 'верният' прислужник.
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Портите на града не са нищо особено - не виждаш нищо масивно, напротив - дървена палисада с две дървени кули, които аха-аха да паднат и една порта, която в момента е широко отворена. На входа стоят двамина стражи, които само ти кимат и после сякаш не ти обръщат внимание. Тук-таме има народец, но не е претъпкано като в Подземноград; всъщност, разбираемо е, защото това е малко провинциално градче. Е, вече си изпълнил част от задачата.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

То пък една част - да се домъкне до континента. Ако беше имал достатъчно мозък да попита Терек за някой превозвач, на чиито умения може да се довери, нямаше да се налага и да стои на проклетия остров.
Както и да е - време е да намери тоя Киняр, за да си уреди акомодацията.


***
Търсене на информация, ако мислиш че е необходимо за да намеря тоя немъртъв.
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Знаеш, че е седалището му е в магьосническата кула, а също така знаеш и нейното местоположение.
Отивайки дотам, виждаш че самата кула е... триетажна овална сграда, направена от дърво и слама. Доста бедна фасада, във всеки случай. Вратата е направена доста елегантно - дървена порта с два черепа окачени отпред.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

Колко оригинално...на свинче - звънче! Никога не съм разбирал нуждата от магьосническа кула, освен желанието да имаш добра гледка от кабинета, а това тук е на всичкото отгоре и пародия!!!"
Сравнението с каменната обител на Терек някак си идва съвсем логично в главата на Тихон. Некромантът решава, че няма кой да го посрещне пред портата, оставя за момент враната на земята и похлопва на портите. Дано на всичкото отгоре не е и пусто.
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Вратата ти отваря немъртъв, доста стар и определено леко разлагащ се. Дрехите му са дрипави, а чисто бялата му коса се развява от вятъра. Поглежда те с бездънните си, чисто жълти очи, и прошепва:
- Какво желаете?
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

Тихон тъкмо се чуди с какво тукашният представител го превъзхожда и дали не е време да се останови по тия земи, когато му отваря дрипавият. Ето с какво - цял прислужник си има.
-Нося писмо за Киняр Талран. Предай му, че идвам от Подземноград.
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

- Я, писмо за мен. От Терек ли е? - той ти прави път да влезеш. - Заповядайте, господин... ?
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

"Той бил получателят? Той??? Е това, бие всякакви разумни очаквания! "
Тихон оглежда този срещу себе си още веднъж и отговаря:
-Съжалявам за мнителността, но как да съм сигурен, че именно вие сте получателя?
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

- Ами аз съм Киняр Талран, за когото питаш. Не знам кого си очаквал да видиш, но аз не съм Кралицата - ухилва се той. - А ако искаш доказателство - разпитай. Има само един магьосник в тоя скапан град, който да живее в тая скапана кула, и това съм аз - всички ме знаят. И ако ще влизаш, влизай мнителни друже, че става течение.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

-Ооох...-Тихон взима клетката от земята, внася я вътре и сваля раницата си. Явно това тук действително е затънтено място. Е, поне издирването на онзи ще бъде сравнително лесно.
-Това е писмото. Беше ми предадено лично, когато отпътувах от подземноград преди три денонощия. Получателят би трябвало да сте вие.
Si vis pacem para bellum
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

- Благодаря, благодаря - той взима писмото и поема раницата ти. - Нека ви помогна с багажа.
След което те въвежда в малка зала, разположена около една камина, около която са наредени няколко стола и една маса. На единия стол седи жена - немъртва, която определено може да се каже, че изглежда красива. Черните и коси се разпиляват по гърба и. Един бял кичур и придава лека мистичност. За разлика от Киняр, тя е облечена доста добре.
Освен по бледата кожа и блестящите жълти очи, по нищо друго не можеш да познаеш, че е немъртва.
Когато влизаш, тя ти кима важно и след това забива поглед в камината. Явно не си и направил голямо впечатление.
- И все пак за какво сте тук, господине чието-име-все-още-не-знам? - той се усмихва.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Post by Andras »

Тихон оглежда помещението, най-вече как дървенията и сламата са изолирани от камината вътре, а после хвърля няколко коси погледи на жената.
"Странно, коя ли пък е тази..."
-Името ми е Тихон Андрат и съм тук по заръка на милорд Терек, като освен доставката на вашето писмо трябва да се погрижа и за други неща. Ще съм благодарен, ако ми посочите място, където да отседна.
Si vis pacem para bellum
Locked