Системно

Неколцина коренно различни създания са събрани заедно от плетачите на ориста и независимо от чувствата, които изпитват помежду си, те трябва да бъдат единни. Приключение в света на Warcraft, използва се d20 система.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Илистар
Атака към Убиец 1:
1 (базов бонус атака) + 3 (Ловкост от способност) - 1 (щит) + зар 20 (20) > 14
23 > 14, тоест атаката е успешна.

Критична атака:
1 (базов бонус атака) + 3 (Ловкост от способност) - 1 (щит) + зар 20 (12) > 14
15 > 14, тоест критичната атака е успешна.

Щети = 2 зара 8 = 6 + 5 = 11

Убиец 2 към Илистар:
0 (Базов бонус атака) + 0 (сила) + зар 20 (2) > 18
2 < 18, тоест атаката е неуспешна.


Ная и Илтилиор
Атака на Ная към Воин 1:
1 (базов бонус атака) + 3 (Ловкост) + зар 20 (9) > 13
13 = 13, тоест атаката е неуспешна.

Атака на Илтилиор към Воин 2:
0 (базова атака) + 1 (сила) + зар 20 (15) > 15
16 > 15, тоест атаката е успешна.

Щети = 3

Роланд
Атака към теб:
1 (базов бонус атака) + 2 (Сила) + зар 20 (11) > 15
14 < 15, тоест атаката е неуспешна.

Атака на Роланд:

1 (базов бонус атака) + 3 (Ловкост) + зар 20 (14) > 15
18 < 15, тоест атаката е успешна.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Илистар
Атака към Убиец 2:
1 (базова атака) + 3 (Ловкост) - 1 (щит) + зар 20 (20) > 8
23 > 8, тоест атаката е успешна.

Критичната атака:
1 (базова атака) + 3 (Ловкост) - 1 (щит) + зар 20 (20) > 8
23 > 8, тоест атаката е успешна.

Щети = 2 зара 8 = 6 + 8 = 14

Ная и Илтилиор
Атака на воин към Ная:
0 (базова атака) + 0 (Сила) + зар 20 (7) > 16
7 < 16, тоест атаката е неуспешна.

Атака на Ная към воин:
1 (базова атака) + 0 (Сила) + зар 20 (18) > 13
19 > 13, тоест атаката е успешна.

Щети = 2 + 0 = 2

Атака на Илтилиор към воин:
0 (базова атака) + 1 (сила) + зар 20 (20) > 10 (изненадан)
20 > 13, тоест атаката е успешна.

Критична атака:
0 (базова атака) + 1 (сила) + зар 20 (1) > 10
2 < 10, тоест критичната атака е неуспешна.

Щети = 3 + 1 = 4
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Катерене: (Роланд/Ная/Илистар/Илтилиор)

Роланд:
0 (умение+сила) + зар 20 (13) > 8
13 > 8, тоест умението е успешно извършено.

Ная:
2 (умение+сила) + зар 20 (10) > 8
12 > 8, тоест умението е успешно извършено.

Илистар:
2 (умение+сила) + зар 20 (2) > 8
4 < 8, тоест умението е неуспешно извършено.

Илистар:
1 (умение+сила) + зар 20 (15) > 13
16 > 13, тоест умението е успешно извършено.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Горрум, Тихон и Углук
Инициатива:
1. Тихон
2. Горрум
3. Углук
4. Воин 2 (брадва)
5. Воин 3 (ятаган)
6. Воин 4 (чук)
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Горрум
Атака срещу Воин 4 (чук):
6 (базова атака) + зар 20 (20) > 17
26 > 17, тоест атаката е успешна.

Критична атака:
6 (базова атака) + зар 20 (14) > 17
20 > 17, тоест атаката е успешна.

Щети = 2з4 х2 +2 = 2 + 3 + 3 + 4 +2 = 14

Углук
Атака срещу Воин 2 (брадва):
4 (базова атака) + зар 20 (16) = 20
20 > 17, тоест атаката е успешна.

Щети = 11 + 3 = 14
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Горрум
Атака срещу оркския главатар:
3 (базова атака с модификатори и наказания) + зар 20 (5) > 20
8 < 20, тоест атаката е неуспешна.

Углук
Атака срещу оркския главатар
4 (базова атака) + зар 20 (14) > 20
18 < 20, тоест атаката е неуспешна.

Главатар
Атака срещу Горрум:
4 (базова атака) + зар 20 (20) > 15
24 > 15, тоест атаката е успешна.

4 (базова атака) + зар 20 (17) > 15
21 > 15, тоест критичната атака е успешна.

Щети = 2з4 х2 = 3 + 1 + 1 + 2 + 1 (сила) = 8
ЖТ на Горрум = 20 - 8 = 12
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Горрум
Атака срещу водача:
7 (базова атака) + зар 20 (17) > 20
24 > 20, тоест атаката е успешна.

Щети = 2з4 + 4 = 2 + 4 + 4 = 10

Углук
Атака срещу водача:
4 (базова атака) + зар 20 (8) > 20
12 < 20, тоест атаката е неуспешна.

Водач
Атака срещу Горрум:
4 (базова атака) + зар 20 (18) > 15
22 > 13, тоест атаката е успешна.

Щети = 2з4 +1 (сила) = 1 + 2 + 1 = 4
ЖТ на Горрум = 16 - 4 = 12

Инициатива:
1. Тихон
2. Демон 2
3. Демон 1
4. Горрум
5. Углук
6. Орк главатар (ятаган)

Fear check
Горрум
0 (воля) + (-1) (дух) + зар 20 (10) > 12
9 < 12 - неуспех

Тихон
3 (воля) + 1 (дух) + 1 (способност) + зар 20 (14) > 12
18 > 12 - успех

Углук
0 (воля) + (-1) (дух) + зар 20 (4) > 12
3 < 12 - неуспех

Углук и Горрум са разтърсени (-2 наказание на атаки, защитни хвърляния и различни проверки за успешни действия (умения и атрибути).
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Тихон
Помощ на Горрум:
1 (базов бонус атака) + зар 20 (16) > 10
17 > 10, тоест Тихон успява да помогне на Горрум и оркът получава +2 атака.

Демон 1
Предизвикана атака от Углук:
5 (бонус атака) + зар 20 (20!) > 17
25 > 17, тоест атаката е успешна.

Критична атака:
5 (бонус атака) + зар 20 (15) > 17
20 > 17, тоест критичната атака е успешна.

Щети = 1з12 х3 = 10 + 9 + 12! = 31 (!!!)

Демон 2
Атака срещу Углук:
2 (базова атака) + зар 20 (14) > 16
16 = 16, тоест атаката не е успешна.

Горрум
7 (базова атака) + зар 20 (14) > 20
21 > 20, тоест атаката е успешна.

Щети = 2з4 = 4 + 2 = 6

Углук
Атака срещу главатаря:
5 (бонус атака) + зар 20 (20) > 20
25 > 20, тоест атаката е успешна.

Критична атака:
5 (бонус атака) + зар 20 (1) > 20
6 < 20, тоест атаката е неуспешна.

Щети = 1з12 = 5

Главатар
Атака към Горрум:
4 (базова атака) + зар 20 (3) > 15
7 < 15, тоест атаката е неуспешна.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Илистар
Забелязване:
0 + зар 20 (5) > 15
5 < 15, тоест действието е неуспешно.

Илтилиор
3 + зар 20 (3) > 15
6 < 15, тоест действието е неуспешно.

Ная
7 + зар 20 (10) > 15
17 > 15, тоест действието е успешно.

Роланд
6 + зар 20 (19) > 15
25 > 15, тоест действието е успешно.
Locked