Моментни състояния

Неколцина коренно различни създания са събрани заедно от плетачите на ориста и независимо от чувствата, които изпитват помежду си, те трябва да бъдат единни. Приключение в света на Warcraft, използва се d20 система.
Locked
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Моментни състояния

Post by Blade »

Тук ще бъдат описани най-важните моментни състояния на всеки един от героите.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Илистар Лунното острие (Bhaal)

Hit Points: 14 /

Base Attack Bonus: 2 + 3 (Agility) -1 (light shield penalty) = 4
Armor Class: 10 + 3 (agility) + 4 (armor) + 1 (shield) = 18

Тегло: 51 / 100
Medium Carrying Load - 30 feet speed becomes 20 feet, 20 feet becomes 15 feet, Run:x4
Last edited by Blade on Thu Apr 06, 2006 9:46 am, edited 2 times in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Илтилиор Лунното Острие (Nightmare)

HP: 14 /

Base attack bonus: 1 + 1 (strength) = 2
Base armor class: 10 + 3 (armor) + 2 (shield) = 15

Spells:
Level 0 - Cure minor wounds(2), inflict minor wounds, resistance
Level 1 - Roar, Bless

Level 0: 4 / 4
Level 1: 2 / 2

Тегло: 41,5 / 130
Last edited by Blade on Thu Apr 06, 2006 9:47 am, edited 2 times in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Тихон (Андрас)

НР: 10 /

Base attack bonus: +1
Base armor class: 10


Тегло: 5 / 115

Магии на ден:
0 ниво:
4 / 4
Откриване на магия
Призрачен звук
Разстройване на немъртви (2)

1 ниво:
3 / 3
Имплантиране на трупен бръмбар
Дегизиране на себе си
Очароване
Last edited by Blade on Thu Apr 06, 2006 9:48 am, edited 4 times in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Горум Харг (Gorthaur)

HP: 20 / 10

Base attack bonus: 2 + 2(Strength) + 1(Weapon focus: Falchion) = +5 (+1 бонус срещу хора)
Base armor class: 10 + 1(Agility) + 3(Тежка кожена броня) = 14

Тегло: 54/175 (Лека натовареност)
Last edited by Blade on Thu Apr 06, 2006 9:48 am, edited 9 times in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Ная Руллан (Mushra)

HP: 11 /

Base attack bonus: 2 + 0 (Strenght) = +2
Base armour class: 10 + 3 (Agility) = 13

Тегло: 13 / 115
Last edited by Blade on Thu Apr 06, 2006 9:49 am, edited 1 time in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Углук (Ringlas)

HP: 17 / 17

Base attack bonus: 2 + 3 (Strength) = +5 (+1 бонус срещу хора)
Base armor class: 10 + 2 (Agility) + 4 armour bonus = 16

Тегло: 37 / 230
Last edited by Blade on Thu Apr 06, 2006 9:50 am, edited 5 times in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Роланд (vobiscum)

ЖТ: 15 /

Базов бонус атака: = 2 + 0 (сила) = 2
Клас броня: 10 + 3 = 13

Тегло: 30 / 90
Last edited by Blade on Thu Apr 06, 2006 9:51 am, edited 2 times in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Ши'Кзил Тъмното Копие (Haos)

ЖТ: 6 / 6

Базов бонус атака: 0 + 1 (Сила) = 1
Клас броня: 10 + 3 (Ловкост) + 2 (броня) = 15

Тегло: 37 / 130
Locked