Инвентар

Неколцина коренно различни създания са събрани заедно от плетачите на ориста и независимо от чувствата, които изпитват помежду си, те трябва да бъдат единни. Приключение в света на Warcraft, използва се d20 система.
Locked
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Инвентар

Post by Blade »

В тази тема пък ще се записва сегашният инвентар, тегло и налични пари на всеки един от играчите.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Илистар Лунното острие (Bhaal)

Пари:
8 златни монети, 4 сребърни и 9 медни

Оръжия и брони:
Chain Shirt - 100 gp, +4 AC, Max.Agy.bonus+4,-2 check penalty, arcane spell failure 20%, 25 lb. weight
Light steel shield - 9 gp, +1 AC, -1 check penalty, weight 6lb.
Warblade - 20 gp, 1d8 dmg, critical x2, weight 3lb., type dmg slashing

Екипировка:

Тегло: 56 / 100
Last edited by Blade on Wed Apr 05, 2006 7:58 pm, edited 1 time in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Илтилиор Лунното Острие (Nightmare)

Пари: 0

Оръжия и брони:
Weapons:
Club - Щети: 1d6, Критичност: x2, Обсег: 10ft, Тежест: 3lb, Тип щета: трошаща.
Studded leather: Защита: +3, Agy бонус: +5, Наказание: -1, Тежест: 20lb
Shield, heavy steel: Защита: +2, Наказание: -2, Тежест: 15lb

Екипировка:

Тегло: 37 / 130

Carrying cappacity:
Light load: up to 43lb
Medium load: 44-86lb
Heavy load: 87-130lb
Last edited by Blade on Wed Apr 05, 2006 7:58 pm, edited 2 times in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Тихон (Андрас)

Пари:
21 жълтици.
6 сребърни монети
4 бронзови монети

Оръжия:
Тояга
Кинжал
Кинжал - пратка.
Вълнообразни кинжали от трупове - 2 броя

Екипировка:
3 отвари "Нанасяне на леки наранявания" (които го лекуват, впрочем)
Кесия с магически компоненти
--1 бяла перла (100 злато)
Раница:
--магическа книга
--2 цигли
--Свитък с Идентифициране
--Свитък с Тих образ
--Свитъй със Слаба сфера на неуязвимост
--Свитък със Смъртна обвивка
--Свитък със Съживяване на мъртвите
--По 2 Свитъка от всяка от 10те магии нулево ниво на арканиста.

Животни:
Last edited by Blade on Fri Jan 13, 2006 11:41 pm, edited 1 time in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Горум Харг (Gorthaur)

Пари: 38Ж, 2С, 7М

Оръжия и брони:
Кинжал - Щети: 1з4, Критичност: 19-20/х2, Обхват: 10, Тип щета: прободна, Тегло: 1, Цена: 2 жълтици.
Ръчна брадвa(Handaxe) - Щети: 1з6, Критичност: х3, Тип щета: сечаща, Тегло: 3, Цена: 6 жълтици.
Двуръчен ятаган(Falchion) - Щети: 2з4, Критичност: 18-20/х2, Тип щета: сечаща, Тегло: 8, Цена: 75 жълтици.
Тежка кожена броня(Studded leather armor) - AC: +3, Max Agy bonus: +5, Armor check penalty: -1, Тегло: 20, Цена: 25 жълтици.

Екипировка:
Раница - Тегло: 2, Цена: 2 жълтици.
Спален чувал - Тегло: 5, Цена: 1 сребърник.
Зимно одеало - Тегло: 3, Цена: 5 сребърника.
Прахан и огниво - Цена: 1 жълтица.
Въже, коприна - 50фута, Тегло: 3, Цена: 25 жълтици.
Факла - Тегло: 1, Цена: 1 сребърник.
Манерка - 1/2галон(1литър), Тегло: 2(когато е пълна), Цена: 1 жълтица.
Брус - Тегло: 1, Цена: 2 сребърника.

Тегло: 54/175 (Лека натовареност)
Last edited by Blade on Fri May 26, 2006 8:43 pm, edited 4 times in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Ная Руллан (Mushra)

Пари: 5 жълтици и 5 сребърника.

Оръжия и брони:
Лунен меч - Щети: 1з6, Критичност: 19-20/х2, Обхват: ---, Тегло: 2, Тип щета: сечаща, Цена: 20 жълтици.
Дълъг лък - Щети: 1з8, Критичност: х3, Обхват: 100 фута, Тип щета: прободна, Тегло: 3, Цена: 75 жълтици.
Стрели: 14; цена: 1 жълтица, Тегло: 5.
Тежка кожена броня(Studded leather armor) - AC: +3, Max Agy bonus: +5, Armor check penalty: -1, Тегло: 20

Екипировка:
Писмо
Амулет с форма на зъб

Тегло: 33 / 115
Last edited by Blade on Fri Apr 07, 2006 6:06 pm, edited 6 times in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Углук (Ringlas)

Пари: 31 златни монети и 3 сребърника

Оръжия и брони:
Armor: Chain Shirt (Armor Bonus +4, max agy bonus +4, Armor check penalty -2, Тегло: 25lb)
Weapon: Greataxe (Щети: 1d12, Критичност: x3, Тегло: 12lb, Тип оръжия: двуръчно, Тип щети: сечащи)

Екипировка:
Огниво и кремък
Дневни дажби - 7
Черга

Тегло: 37 / 230
Last edited by Blade on Fri May 26, 2006 8:42 pm, edited 1 time in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Роланд (vobiscum)

Пари: 50 жълтици

Оръжия и брони:
Четири ками- Щети: 1з4, Критичност: 19-20/х2, Обхват: 10, Тип щета: прободна, Тегло: 4, Цена: 8 жълтици.
Дълъг лък - Щети: 1з8, Критичност: х3, Обхват: 100 фута, Тип щета: прободна, Тегло: 3, Цена: 75 жълтици.
Стрели: 20; цена: 1 жълтица, Тегло: 3.
Кожена броня - Защита: +2, Максимален бонус "Ловкост": +6, Тегло: 15.

Инвентар:

Тегло: 25 / 115
Last edited by Blade on Wed Apr 05, 2006 7:59 pm, edited 1 time in total.
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Ши'кзил Тъмното Копие (Haos)

Пари: 48 златни, 8 сребърни и 7 медни монети

Кожена броня, украсена с пера
Бонус +2 Максимум бонус Ловкост +6 Наказание 0 Тегло 15 lb

2 х Кинжал
Щети 1д4 пробивни, Критичен 19-20/х2, Обсег 10-50 фута, Tегло 2х1 lb

2 x Късо копие
Щети 1д6 пробивни, Критичен х2, Обсег 20-100 фута, Тегло 2x3 lb

Инвентар:
Kомплект инструменти на крадец
Пътническо облекло (Explorer's outfit)
Раница
Постелка
Дневни дажби за 2 дена
Кожен мях за вода
Кремък и огниво
Две факли
Тебешир
Кесийка с гарванови шипове

Общо товар: 37 lb
Locked