Пристигане

Какво ще направят шепа ъъъъмх "приключенци" на държавна служба при срещата си с един много особен град.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Andras »

Нейската извъртя череп към жезъла, след което процеди през зъби.
-А, магьосническите работи не ги разбирам. Оправяйте се...
Със завидна ловкост скелета се прибра обратно под наметалото си и се изниза през палатката като че никога не бе присъствал вътре.

Нещо като че лъхна патрулната двойка. Почти недоловимо тъмно петно като че пробягна пред очите на Щарсах, а през змийските очи, О'Евриале забеляза един разлюлян храст и няколко нови стъпки в пясъка.
Si vis pacem para bellum
User avatar
Gallean
The Chair of Indefinite Studies
Posts: 3517
Joined: Tue Jun 14, 2005 6:31 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Gallean »

След като се убеди, че постовете не са съвсем заспали, обиколката на горгонския офицер продължи до момента в който змиите му видяха движение...

-Гледай ми гърба-каза горгоната и отиде да разгледа внимателно стъпките. Ако храста продължаваше да й се прави на подозрителен, щеше да го намушка.
"И после върви доказвай, че не си мъртъв..."
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Re: Пристигане

Post by Ivan_Helsing »

Здрачника тръгна след горгоната, оглеждайки се и готов да нападне всичко, което му се изпречи на пътя достатъчно рязко.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Andras »

Храстът си беше съвсем нормален храст, който някой прясно беше обрулил, минавайки на бегом през него. Следите, обаче, нощем и в такава гъста растителност бяха безвъзвратно загубени, а от натрапника, какъвто и да бе той, нямаше


ИИ: Може да счита и бърсначът, че ги е видял двамцата как се дивят на храстчето.
Si vis pacem para bellum
User avatar
Gallean
The Chair of Indefinite Studies
Posts: 3517
Joined: Tue Jun 14, 2005 6:31 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Gallean »

Бенекте реши да не бъде краен и да действа прибързано- каза на близкият пост за това, което е открил и забрани на всеки от присъстващите да споменава за следите и храста. "Няма смисъл да се вдига тревога или да се безпокой съня на другите"- бяха доводите му. "Останете нащрек, а ти, другарю (към здрачника)- с теб ще го търсим нашия приятел отпреди малко".

О'Евриале сметна за добре да търси около палатките с най-много спящи създания в тях, тези с най-много оръжие и места, които миналата вечер са били подбрани за всевъзможни складове. Можеби нещото, което търсиха се бе насочило към подобни места.
"И после върви доказвай, че не си мъртъв..."
Razor
Posts: 24
Joined: Thu Jan 03, 2008 7:42 pm

Re: Пристигане

Post by Razor »

Явно нощта все пак щеше да бъде тиха, но само привидно.
Салиус прие командата на водача си и остана нащрек, наострил уши и змии. Чудеше се какво или кой може да е минал през лагера им. Вероятно някое животно, търсещо храна. А може би някой оцелял от чумата, за която бяха споменали. А може би някой заразен! Мисълта накара горгоната да секне дъха си за миг. Най-добре беше да държи поста си и да не позволява нищо да му убегне от погледа поне до сутринта.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Andras »

Среднощният посетител вече безвъзвратно се бе изнесъл, но сега други стъпки привлякоха вниманието на тримата войни. Ясно се виждаше как магьосника крачи към стана, с коса подобна на свраче гнездо и вид на човек току що паднал от койката си.
Si vis pacem para bellum
User avatar
Gallean
The Chair of Indefinite Studies
Posts: 3517
Joined: Tue Jun 14, 2005 6:31 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Gallean »

-Ей! Магьоснико, на сън ли ходиш? Какво се е случило, а?- тихо каза горгоната, която леко се бе нервирала от неуспеха да хване онова от преди малко, и това личеше едвам в гласа й.
"И после върви доказвай, че не си мъртъв..."
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Re: Пристигане

Post by Ivan_Helsing »

Здрачника погледна сънено мага и се приближи до него. По-скоро той ходеше на сън, то надали някой изобщо това го интересуваше.
Razor
Posts: 24
Joined: Thu Jan 03, 2008 7:42 pm

Re: Пристигане

Post by Razor »

Колкото и да не му се искаше да си отвлича вниманието, Салиус не успя да се сдържи да не насочи по-голямата част от него към приближаващия елф. Видът на елфа, освен че пораждаше объркване у останалите, изразяваше такова и в самия магьосник, което несъмнено беше интересно...
Squall
Griever
Posts: 1842
Joined: Sun Jul 31, 2005 4:13 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Squall »

Реакцията на останалите тревожеше магът. Гледаха го странно, задаваха поредици от въпроси. Определено нещо ги бе сплашило, а имаше вероятност това да беше и самият елф.

- Не ходя на сън, добре съм. Спокойно, няма ми нищо - рече Амрас малко объркано - Видях Икос, каза да обираме каквото можем, да си събираме багажа и да ни няма. Да ходим при Агилията... и в храма на Лафлуида!

Думите на елфа още повече объркаха останалите. Те продължаваха да го гледат все така странно, а той си мислеше, че вече всичко им е ясно.


/болен съм, ще опитам да пиша пак като дойде време/
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Re: Пристигане

Post by Ivan_Helsing »

Здрачникът се опита да проследи мисълта на елф,а но не можа и вместо това просто се прозя тихичко и продължи да гледа в една точка.
User avatar
Gallean
The Chair of Indefinite Studies
Posts: 3517
Joined: Tue Jun 14, 2005 6:31 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Gallean »

Горгоната изкриви едната си вежда силно нагоре в почуда. Дори през тънкия плат това нямше как да остане незабелязано. Най-веорятно доскорошния му спътник се беше побъркал, а сега трябваше да реши какво да прави с него...
-Икос-исок-приятеля ти, каза да си ходиш да спиш сега. Утре ще дойде и ще бъде много приятно. Тогава ще свършим всичко и ще се получи добре. Не се тревожи, сега си отиди да си почиваш- заобяснява му като на малоумен бавно и спокойно.
"И после върви доказвай, че не си мъртъв..."
Razor
Posts: 24
Joined: Thu Jan 03, 2008 7:42 pm

Re: Пристигане

Post by Razor »

Салиус се втренчи в елфа. Магьосникът говореше объркано, нещо наистина му бе направило силно впечатление. Или по-точно някой. А Бенекте, в опит да го успокои, говореше също толкова несвързано.


// ИИ: Да му се не знае и нет...
Squall
Griever
Posts: 1842
Joined: Sun Jul 31, 2005 4:13 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Squall »

- Ама, Икос Бледи! Агилията го познава! - продължаваше да настоява Амрас - Той каза да действаме, колкото по-бързо, по-добре! Да взимаме каквото ще взимаме и да ходим веднага в храма на Лафлуида, да кажем какво става... и в Агилията... да, точно така, да им кажем за Икос, та да помогнат и те, послушай ме!

Магът не се спираше, дори не си поемаше въздух. Беше много настоятелен, но и изглеждаше много налудничав. Надяваше се останалите, и особено командира, да му повярват.
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Re: Пристигане

Post by Ivan_Helsing »

Здрачника гледаше тъпо. Завъртя главата си за да види мага от друг ъгъл, но това изобщо не промени ситуацията. Продължи да гледа тъпо.
User avatar
Gallean
The Chair of Indefinite Studies
Posts: 3517
Joined: Tue Jun 14, 2005 6:31 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Gallean »

-Ох...- магьосниче, знаеш ли какво, писнал си ми!
Горгоната заби леко копието в пръстта и се подпря внимателно на него, демонстрирайки колко му е неприятен този разговор.
-Не стига, че през цялото пътуване ни тормозеше със сънищата си и риташе и замахваше насън, ами сега си най-вероятно заразно болен, пак ни занимаваш с безумните измислици на съзнанието си, а на всичкото отгоре не спазваш препоръката ми. А и ми обясняваш как трябвало да си претупам работата и да подвия опашка още преди да съм видял опасността или дори да имам неуспорими доказателства, че тя съществува- добави последното изречение след секунда размисъл.
-Хайде, бъди разумен и си ходи да спиш. И без това имам някой съмнения и доста грижи тази вечер.
"И после върви доказвай, че не си мъртъв..."
Squall
Griever
Posts: 1842
Joined: Sun Jul 31, 2005 4:13 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Squall »

- Да ходя да спя? - повтори многозначително магът, явно обиден на "шефа" си, въпреки че тона му по нищо не показваше това - Щом не искаш да ме слушаш, ще отида да спя, но грешиш... Трябва да послушаш Икос, да послушаш мен!

Амрас, с бързината с която беше дошъл, сега си тръгна, обръщайки внезапно гръб на групата създания, с които разговаряше и главно горгоната-командир.
Razor
Posts: 24
Joined: Thu Jan 03, 2008 7:42 pm

Re: Пристигане

Post by Razor »

Салиус проследи отдалечаващия се елф с няколко от змиите си. Мислеше си, че командирът не трябваше да го отпраща толкова рязко, но от друга сутринта като че ли щеше да бъде по-подходящо време за разглеждане странните бръщолевици. Изведнъж му се прииска нощта да свърши възможно най-скоро.
Горгоната задържа тоягата с две ръце пред себе си, подпря цялата си тежестта на нея и въздъхна.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Andras »

Сутринта дойде бавно, придуржавана от бурен морски вятър и оловно сиви облаци. Лишените от навес се намериха засипани от ситен сивкав пясък, палатката на недоспалия магьосник се стовари върху него, а в оставените да догарят огъни не бяха оцеляли живи въглени.

Корабът сигнализира, че ще се изтегли, за да не пострада от вълнението, но малко след това изпрати лотка с двама моряци, които да съобщят, че може би е добра идея останалите също да се приберат в кораба или да се изтеглят навън - течението беше такова, че малката суха ивичка като нищо можеше да бъде залята от вълните.

Моряците приеха промяната във времето със смесени емоции - някои навъсено отсякоха, че ще трябва да останат, други - че по-добре от към морето, от колкото от към града, а един от по-старите отвори приказка, че не бил виждал да летят така птиците, от както една буря разрушила селото му преди незнамколко си години.
Si vis pacem para bellum
User avatar
Gallean
The Chair of Indefinite Studies
Posts: 3517
Joined: Tue Jun 14, 2005 6:31 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Gallean »

Водачът реши, че това е времето може да помогне да постави хората си пред свършен факт. След като се бяха събрали и напълно будни, а палатките и багажа събрани, и им заговори високо и ясно с глас леко получителен и бащински:
-Окей, м'чета, морето определно не е благосклонно и ще има големи вълни, а земята изглежда все така здрава, ха-ха (изчака ако има някой да се захили на полу-сполучливата шега)! Тръгваме веднага към града, петима вървят отпред на 10- на разкрача пред групата, петима- толкова зад групата (посочва ги). Моля, дръжте си очите отворени, оръжията под ръка и внимавайте.
Реши да не споменава мага въобще и да го остави да прави за сега каквото пожелае.
Изглеждаше свеж не по-малко от вчера и усети с известно злорадство, че със здрачника нещата не стояха съвсем такива. Не беше отмъстителен, но леките предимства в евентуална битка си отбелязваше придвидливо като обичайната горгона от кастата на войните.
"И после върви доказвай, че не си мъртъв..."
Razor
Posts: 24
Joined: Thu Jan 03, 2008 7:42 pm

Re: Пристигане

Post by Razor »

Макар и доловимо изморен, Салиус беше събрал багажа си и редом с останалите и се беше наредил, за да чуе заповедите на водача. Но думите на Бенекте оставиха само блед печат в съзнанието на горгоната, нещо друго я притесняваше. Малкият блох на име Кил все още не се беше върнал от среднощния си поход, което изобщо не бе обичайно. Дали от липсата на сън, в добавка с липсата на Кил, или от нещо друго, необяснимо, Салиус се чувстваше изключително напрегнат. Докато останалите се оправяха, той се отдели на страна. Опита се максимално да се съсредоточи и да призове силите на Елдин, чрез които да види през очите на малкия си приятел.
Ivan_Helsing
Posts: 504
Joined: Fri May 26, 2006 11:21 am
Location: Враца

Re: Пристигане

Post by Ivan_Helsing »

След като беше препсуван заради молбата си някой да го носи на хамака му, Щарсах тръгна редом с другите. Горгоната го беше оставил да ходи по средата, тъй като в момента представляваше жива мумия. Ходеше и се опитваше да не заспи.
User avatar
Andras
Emeritus
Posts: 8767
Joined: Tue Oct 21, 2003 11:45 am
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Andras »

За разлика от Салиус, повечето раз...наемници хич не бяха щастливи, доволни и най-вече готови да тръгнаст за към града, при положение, че предния ден са чули за преживяванията на разузнавачите и са видяли магьосника да припада. При подаване на командата повечето се извръщат едно въпросително към Бенекте, а "баш разузнавачът" директно се изказва:
-Аз там, началство, втори път няма да стъпя, дори ако преди това сме покрили проклетия град с пепел! Ти не знаеш каква е гледката там, но на мен още ми е пред очите! От тук тихо, мирничко и точно в обратна посока на града трябва да има някакво село - давай да хващаме пътя за там!
Si vis pacem para bellum
User avatar
Gallean
The Chair of Indefinite Studies
Posts: 3517
Joined: Tue Jun 14, 2005 6:31 pm
Location: София
Contact:

Re: Пристигане

Post by Gallean »

Момента беше критичен според горгоната.
-Предполагам с тези си думи искаш да показвам отново какво се случва когато някой не ме слуша? От нас се иска проста разходка- до там и обратно. После си взимаме парите и се почват веселбите, пиенето, яденето и жудоволствията! Стига сте ревали и сте се държали като малки деца, по-срамежливи и уплашени сте сигурно и от първия път когато сте видели гола жена, а? Ако не е тъй- след мен!
Бенекте махна с ръка към селището и направи няколко крачки натам. В това време змиите му усилено следяха реакциите на хората.
"И после върви доказвай, че не си мъртъв..."
Post Reply