Част 1: Чест и слава

Неколцина коренно различни създания са събрани заедно от плетачите на ориста и независимо от чувствата, които изпитват помежду си, те трябва да бъдат единни. Приключение в света на Warcraft, използва се d20 система.
Gorthaur
Posts: 1636
Joined: Wed Aug 25, 2004 8:06 pm
Location: София
Contact:

Post by Gorthaur »

- Нейният, ъъъъ... живот, е застрашен. Имаме информация, че са пратени убийци и трябва да я предупредим лично. Аз съм Горрум Харг, а това е моят другар Углук - Червеното куче. Сега може ли да се срещнем с Лейрин?
Cruelty has a human heart
and every man does play his part.
Terror of the men we kill,
the human heart is hungry still...
http://www.headoff.info
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

- Ами... не ми изглеждате страшни - обажда се след известно време старчето. - Заповядайте!

След това ви прави път да минете; път по малък коридор, водещ в голяма гостна, от която се чува пращенето на огън. Интересно, кой ли се нуждае от огън в това време?
Gorthaur
Posts: 1636
Joined: Wed Aug 25, 2004 8:06 pm
Location: София
Contact:

Post by Gorthaur »

След като връзваме магарето до кулата и старецът ни въвежда в гостната, аз оглеждайки стаята, си помислям шеговито: "Явно на немъртвите само огъня може да им сгрее кокалите."
Cruelty has a human heart
and every man does play his part.
Terror of the men we kill,
the human heart is hungry still...
http://www.headoff.info
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

До камината, насред голяма маса, на която виждате купа с плодове и три чаши за вино, стои жена - немъртва. Помещението е с обла форма и е запълнено с различни библиотеки, по стените, натъпкани с всевъзможни свитъци и книги; на масата има малко храна - месо и плодове, оскъдно количество, и както бе споменато - гарафата с вино и чашите.
На единия стол седи жена - немъртва, която определено може да се каже, че изглежда красива. Черните и коси се разпиляват по гърба и. Един бял кичур и придава лека мистичност. За разлика от старчето, тя е облечена доста добре.
Освен по бледата кожа и блестящите жълти очи, по нищо друго не можете да познаете, че е немъртва.
Когато влизате в стаята, тя ви оглежда с нескрит интерес, повдига леко вижда и кимва важно.
Ringlas
КуХа МаНеРкА
Posts: 1143
Joined: Mon May 09, 2005 10:06 am
Location: Room 1408

Post by Ringlas »

"Приятно ми е, милейди" - излъгах - "да се запознаем в това неблагоприятно време" - продължих и спрях с любезностите, защото усетих, че ораторството не ми се отдава никак и изръсих - "Ала поводът да се запознеам е доста неприятен - и все пак - аз съм Углук, Червеното Куче, а това е Горрум, моят другар в разгадаването на мистерията около...на една мистерия. Идваме да ви спасяваме ко...живота. Името ви е попаднало списък с жертви, а това не е никак добре" - усетих как започвам да се изчервявам - исках да бъда учтив, а май изглеждах нелепо - "Нека все пак Горрум ви покаже този загадъчен списък, за да ни...повярвате. Горрум, моля, покажи списъка на Лейр...на лейди Лейрин."
Gorthaur
Posts: 1636
Joined: Wed Aug 25, 2004 8:06 pm
Location: София
Contact:

Post by Gorthaur »

Изваждам списъка и го подавам на жената в очакване на реакцията й. Мисля си: "Жалко, че младостта и красотата й са опорочени от проклятието на немъртвите..."
Cruelty has a human heart
and every man does play his part.
Terror of the men we kill,
the human heart is hungry still...
http://www.headoff.info
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Жената се усмихва на "ораторството" на Углук, но след като поглежда списъка, физиономията и се променя от насмешлива към сериозна; лицето и става мъртвешки бледо дори за немъртъв. Поглежда ви рязко и пита с остър тон:
- Какво знаете?
Gorthaur
Posts: 1636
Joined: Wed Aug 25, 2004 8:06 pm
Location: София
Contact:

Post by Gorthaur »

- Знаем, че Ториан е тук и се опитва да ви убие. Останалите от списъка вече са мъртви, но ние успяхме да хванем убийците на Торам и да научим от тях за всичко това. Мъртви са. - отговарям с не по-малка сериозност.
- Какво в името на предците става тук? Може би вие ще ни обясните? - изръмжавам с недоволство.
Cruelty has a human heart
and every man does play his part.
Terror of the men we kill,
the human heart is hungry still...
http://www.headoff.info
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

- Не ви трябва да знаете - тя се споглежда със старчето. - Може би некромантът дето дойде днес... всъщност за какво каза, че е пристигнал?
Gorthaur
Posts: 1636
Joined: Wed Aug 25, 2004 8:06 pm
Location: София
Contact:

Post by Gorthaur »

- Какъв некромант? - питам нетърпеливо. - Преди колко време е бил тук? Как се е казвал? И хич не ми разправяй, че това не е наша работа, немъртва жено! Заради Ториан и заради вашата "тайна" умряха честни и достойни орки и аз и моят другар няма да позволим това да остане ненаказано!
Cruelty has a human heart
and every man does play his part.
Terror of the men we kill,
the human heart is hungry still...
http://www.headoff.info
Blade
Валхеру
Posts: 3540
Joined: Sun May 02, 2004 2:51 pm
Location: Светът на безкрайната реалност - Евалорм, Кенвийр.
Contact:

Post by Blade »

Locked