Български English [beta]
Здравей, гостенино. (вход, регистрация)
Екип Партньори Ресурси Статистики За контакт
Добави в любимиПредложи статияКонкурсиЗа рекламодатели
Начало
Форум
Към Кратки
Всички статии
 Литература
 Музика
 Филми и анимация
 На малкия екран
 Публицистика
 Популярни
 Кулинария
 Игри
 Спорт
 Творчество
 Други
Ключови думи
Поредици
Бюлетин

Търсене

Сивостен :: Инструкции при опит за обиск от НСБОП или полицията (статия) - Гражданско общество
Инструкции при опит за обиск от НСБОП или полицията

Автор: Nyut, вторник, 20 юни 2006.

Публикувано в Статии :: Други; Предложи Гледна точка

Намали размера на шрифтаУвеличи размера на шрифта

Изключително полезни инструкции от блога на Вени Г. "Семки и бонбонки"1. Поискайте да ви представят постановлението, възоснова на което искат да влязат в жилището ви. То трябва да е подписано от съдия (чл. 161, ал. 1 от НПК). Вероятно ще ви пробутат някакъв документ, подписан от някой дознател, мотивирайки се с изключението по чл. 161, ал. 2 от НПК. В този случай в присъствието на поемните лица (задължително е да има такива, иначе самото действие на полицията е невалидно) им обяснете, че в случая не е налице неотложен случай, поради което това постановление е незаконно. Запишете го изрично и в протокола, като не е лошо да отбележите, че лицата, влезли в жилището ви, го правят незаконно (при превишаване на власт), което е престъпление по чл. 170, ал.1 от НК и ще им бъде търсена наказателна отговорност.

2. Ако не ви обърнат внимание, не отговаряйте на никакви въпроси. Трябва да знаете следното:

А) притежаването на филм, записан на CD или DVD, не подлежи на никаква санкция, като общо взето това е напълно законно, независимо дали копието е лицензирано, или сте го направили сами. Това е така, защото чл. 25, ал.1, т.2 от Закона за авторското право и сродните му права разрешава използването на продукт, защитен с авторско право, за лични нужди при заплащане на компенсационно възнаграждение. В случая с покупката на самия носител, вие вече сте заплатил това компенсационно възнаграждение, предвид разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗАПСП, където е предвидено, че възнаграждението по ал.1, изречение първо, се дължи от лицата, които произвеждат или внасят празни звуконосители или видеоносители и апарати, предназначени за записване, а възнаграждението по ал.1, изречение второ - от лицата, които произвеждат или внасят апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин. Размерът на възнаграждението е 5 на сто от производствената цена на произведените в страната носители и 2 на сто от производствената цена на произведените в страната апарати, съответно от митническата облагаема стойност на внесените носители и апарати. В никакъв случай не съхранявайте повече от едно копие, за да няма никакво основание да ви пробутат тезата, че вие ги произвеждате и продавате.

Б) наличието на торент програма не представлява нарушение на никой закон, поради което нейното използване е разрешено.

В) тегленето на филм или музика от мрежата с такава програма не представлява нарушение на никой закон, поради което е разрешено.

Г) има известен проблем с дефинирането на понятието "разпространение" (което е елементът, възоснова на който ще се опитат да ви вменят някаква отговорност). Проблемът обаче не е толкова сериозен, тъй като торент-програмите едновременно даунлоудват и ъплоудват, като ъплоудът (който може да се приеме за някакъв вид разпространение) е функция на програмата и не зависи от вашата воля. По тази причина не могат да ви вменят и никаква отговорност, защото без воля няма правонарушение.

Д) наличието на филм или музика на вашия компютър също би създало известен проблем. Обяснението за наличие на такъв следва да бъде, че целта е същия да бъде презаписан на СД или ДВД носител за лична употреба. Може да обясните, че е и с учебна или някаква друга изследователска цел – например да се научите да обработвате видео сигнал, звуков сигнал, графика или нещо от този род.

Естествено най-добрия вариант, ако ви цъфнат някои от НСБОП, МВР или нещо друго да се свържете по най-бързия начин с адвокат.

--

Ето и точните текстове от Закона за авторското право и сродните му права, на които се базират правата на всеки от нас и които трябва да знаем, за да не позволим евентуална полицейска злоупотреба:

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Без съгласието на носителя на авторското право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо:

1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат;

2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 2 не се отнася до компютърните програми и архитектурните произведения. За компютърните програми се прилагат разпоредбите на чл. 70 и 71.


Чл. 26.
(1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Авторите на произведения, записани на звуконосители или видеоносители, както и артистите-изпълнители, чиито изпълнения са записани, а също и продуцентите на звукозаписите и продуцентите на първоначалния запис на записаните филми имат право на компенсационно възнаграждение, когато записите се презаписват за лично ползване. На такова възнаграждение имат право и авторите, и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения са възпроизвеждани по репрографски начин за лично ползване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Възнаграждението по ал. 1, изречение първо се дължи от лицата, които произвеждат или внасят празни звуконосители или видеоносители и апарати, предназначени за записване, а възнаграждението по ал. 1, изречение второ - от лицата, които произвеждат или внасят апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин. Размерът на възнаграждението е 5 на сто от производствената цена на произведените в страната носители и 2 на сто от производствената цена на произведените в страната апарати, съответно от митническата облагаема стойност на внесените носители и апарати.


...и текстовете от Наказателно-процесуалния кодекс относно извършването на претърсване и изземване, и задълженията на полицията, респ. нашите права:

Чл. 135.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) В досъдебното производство претърсване и изземване се извършват с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат претърсване и изземване без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд. Протоколът за извършеното следствено действие се представя за одобряване на съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.


Чл. 136.
(1) Претърсването и изземването се извършват в присъствието на поемни лица и на лицето, което използува помещението, или на пълнолетен член на семейството му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г.) Когато лицето, което използува помещението, или член на семейството му не може да присъствува, претърсването и изземването се извършват в присъствието на домоуправителя или на представител на общината или кметството.

(3) Претърсването и изземването в помещение, което се ползува от държавни или обществени служби, се извършват в присъствието на представител на службата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Претърсване и изземване в помещения на чуждестранни представителства и на представителства на международни организации и в жилища на техни служители, които се ползуват с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на Република България, се извършват със съгласието на ръководителя на представителството и в присъствието на прокурор и представител на Министерството на външните работи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Когато претърсването и изземването са свързани с компютърни информационни системи и програмни продукти, действията се извършват в присъствието на специалист - технически помощник.


Чл. 137.
(1) Претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не търпят отлагане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни.

(3) Органът, който извършва претърсването, има право да забрани на присъствуващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши претърсването.

(4) При претърсването и изземването не могат да се извършват действия, които не се налагат от тяхната цел. Помещения и хранилища се отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди.

(5) Когато при претърсването и изземването се разкрият обстоятелствата от интимния живот на гражданите, вземат се необходимите мерки те да не се разгласяват.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Иззетите предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни се предявяват на поемните лица и другите присъствуващи. Когато е необходимо, те се опаковат и запечатват на мястото на изземването им.

(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез запис върху хартиен носител и друг носител. Когато носителят е хартиен, всяка страница се подписва от лицата по чл. 136. В останалите случаи носителят се запечатва с бележка, в която се посочват: органът, извършил изземването, делото, датата и имената на всички присъстващи съгласно чл. 136, които се подписват. Разпечатването на носителя за нуждите на разследването се допуска само с разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист-технически помощник. В съдебното производство разпечатването се извършва по решение на съда от специалист - технически помощник.


--
За коментари: http://www.sivosten.com/forum/viewtopic.php?t=5216


Допадна ли ви този материал? (1) (1) 6373 прочит(а)

 Добави коментар 
Ако сте регистрирани във форума можете да коментирате и тук

Име:
Текст:
Код:        

 Покажи/скрий коментарите (20) AdSense
Нови Кратки @ Сивостен


Реклама


Подобни статии

Случаен избор


Сивостен, v.5.3.0b
© Сивостен, 2003-2011, Всички права запазени
Препечатването на материали е нежелателно. Ако имате интерес към някои от материалите,
собственост на сп. "Сивостен" и неговите автори, моля, свържете се с редакционната колегия.